DLH-overskud faldt til 23 mio.

Den globale økonomiske afmatning sidste år - især efter terrorangrebet på USA den 11. september - sætter også sine spor i regnskabet fra trævarekoncernen DLH, der for 2001 må tage til takke med et overskud efter skat på 23 mio. kr. sammenlignet med et overskud året før på 84 mio. kr. Omkostninger til afvikling af fire forretningsenheder belaster dertil regnskabet med 18 mio. kr. før skat.

Omsætningen faldt fra 4463 mio. kr. til 4188 mio. kr., og resultatet af den ordinære drift før skat faldt fra 100 mio. kr. til 41 mio. kr. Resultatet af de fortsættende aktiviteter faldt fra 109 mio. kr. til 59 mio. kr.

Den samlede bruttoavance på koncernbasis faldt fra 716 mio. kr. til 678 mio. kr., og resultatet af den primære drift faldt fra 176 mio. kr. til 112 mio. kr...

BRANCHENYT
Læs også