Vækstaktier taber terræn

Usikkerheden om den amerikanske økonomi smitter af.

Det manglende bevis på et opsving i den amerikanske økonomi sætter fortsat sit præg på de globale aktiemarkeders udvikling. Senest betød overraskende negative forbrugertillidstal i USA, offentliggjort i ugen, at Dow Jones indekset igen brød ned gennem 10.000 point grænsen.

Et marked præget af usikkerhed indebærer typisk, at markedsaktørerne lægger en mere defensiv investeringsstrategi. Hidtil i år er afkastet for MSCI World Value og MSCI World Growth på hhv. -4,15 pct. og -9,15 pct. målt i danske kroner, hvilket underbygger fornuften i at mindske risikoniveauet...

BRANCHENYT
Læs også