Ny uddannelsesmodel i byggeriet

Debatoplæg om behovet for regionale videns- og kompetencecentre danner nu grundlag for ny struktur inden for de tekniske uddannelser.

Uddannelse, viden og kompetence skal styrkes i byggebranchen. Det skal blandt andet ske ved sammenlægning af de tekniske skoler og AMU centre i regionale videns- og kompetencentre i tæt samarbejde med de videregående uddannelsesinstitutioner og Danmarks Teknisk Universitet.

Det er ideen i et fælles debatoplæg fra både arbejdsgivere og arbejdstagere inden for byggesektoren. De tre store organisationer, BYG, Danske Entreprenører og Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT) har udtænkt visionerne. Og efter at undervisningsminister Ulla Tørnæs den 23. maj formelt fik vedtaget den ny lov, som åbner mulighed for, at man kan sammenlægge erhvervsskoler og AMU-centre, er vejen banet for den ny struktur...

BRANCHENYT
Læs også