Små udsving i roligt marked

Bevægelserne var få og små i mandagens danske obligationsmarked, mens investorerne finpudsede deres beholdninger op til ugens nøgletal fra USA. Til tider kom der et lille positiv strøg over markedet, og sidst på eftermiddagen kunne flere papirer udvise moderate stigninger.

Mandagen var tynd på vigtige nøgletal, og det lagde en dæmper på interessen lige fra morgenstunden. Et par indikatorer var dog kilde til opmuntring og bidrog derved til den svagt optimistiske undertone. Specielt udviklingen i det tyske detailsalg overraskede, for i april faldt det med 2,4 pct., hvorimod analytikerne kun havde ventet et fald på 0,3 pct. Udviklingen i det tyske detailsalg tydede ikke på noget snarligt økonomisk opsving, og efterfølgende var det med til at dæmpe rentefrygten.

Det samme var de hjemlige forbrugerpriser fra Danmarks Statistik, der viste, at inflationen i maj på årsbasis var 2,1 pct., hvilket afveg fra analytikernes forventninger, der havde gættet på en årlig inflation på 2,4 pct...

BRANCHENYT
Læs også