Færre dagpenge giver ingen job

Regeringen vil halvere dagpengene for ledige unge mellem 25-29. Planen er at tilskynde de unge til at finde sig et job, men en rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd peger på, at der intet belæg er for at det initiativ vil føre flere job med sig

Regeringens planer om at halvere dagpengesatsen for unge ledige mellem 25-29 år, vil ikke skaffe flere af de unge i arbejde. Siden 1996 har unge ledige under 25 år kun fået halve dagpenge, og netop den regel vurderer regeringen er årsagen til, at langtidsledigheden blandt de unge i den aldersgruppe er faldet.

Men ifølge en ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er halveringen af dagpengesatsen langt fra hele forklaringen på, hvorfor langtidsledigheden blandt de helt unge stort set er afskaffet. Ledigheden er nemlig faldet for alle aldersgrupper, og samtidig er en større andel af de unge mellem 15-24 år nu under uddannelse. Faldet i antallet af ledige blandt de helt unge skal også ses i lyset af, at de unge i den aldersgruppe har fået fremrykket aktiveringsindsatsen, konkluderer rapporten...

BRANCHENYT
Læs også