Én ting forandrer sig ikke

Vilkårene for dagspressen er både nationalt og internationalt under hastig forandring. Den tendens har kunnet aflæses allerede i et årti og giver sig aktuelt udtryk i ny teknologi, nye ejerforhold og helt nye strukturer på dagbladsmarkedet.

Nogle reagerer ved at skynde sig bort fra branchen, andre bøjer nakken og underkaster sig betingelsesløst nye ejeres krav om profit frem for alt, eller de glider ind i holdningsløs og overfladisk information.

En avis med meninger

På Jyllands-Posten tror vi - uanset aldrig så megen forandring i omverdenen - på nødvendigheden af, at en avis har sine meningers mod og giver plads til andres meninger. Vi tror på, at oplysning og information består af en omhyggelig research og baggrundsviden. Kort sagt - det fundamentale i informationens indhold er nu som før en veluddannet, uafhængig og seriøs medarbejderstab.

..

BRANCHENYT
Læs også