Nye aktiviteter og positiv indtjening

Jyllands-Posten A/S' datterselskaber ejes alle af JP·Gruppen a/s. Fokus er rettet mod aktiviteter, som understøtter og forstærker Jyllands-Postens aktiviteter. Denne udvikling er fortsat i år med investeringerne i JobZonen A/S og Portal Danmark A/S. Der foretages løbende en vurdering af nye aktiviteter. JP·Gruppen a/s har sammen med Berlingske koncernen og Politiken efter regnskabsårets afslutning etableret et fælles mediearkiv, der tilbyder virksomheder, uddannelsesinstitutioner og private adgang til at søge i et artikelarkiv, som rummer materiale fra et halvt hundrede danske aviser, fagblade og tidsskrifter samt adgang til flere tusinde udenlandske kilder.

I maj 2002 har JP·Gruppen a/s erhvervet Ringkøbing Amts Konservative Blade ApS, der bl.a. udgiver Herning Bladet og Herning Weekend.

JP·Gruppen a/s opnåede i år et af sine hidtil bedste resultater. Overskuddet før skat udgør 7,5 mio. kr. mod et overskud sidste år på 6,8 mio. kr. Resultatet sidste år var positivt påvirket med 4,4 mio. kr. vedrørende frasolgte aktiviteter. Resultatforbedringen vedrørende de nuværende aktiviteter er således 5,1 mio. kr...

BRANCHENYT
Læs også