Oplagsrekord og historisk annoncenedtur

Trods den værste annoncekrise i årtier over det meste af verden opnåede Jyllands-Posten et koncernresultat før ekstraordinære poster på 28,6 mio. kr. efter afskrivninger, men før skat. Virksomheden fik et af branchens bedste resultater målt på primær drift. Resultatet af primær drift blev et overskud på 25,8 mio. kr.

På baggrund af den svage konjunktur, der har resulteret i voldsomme annoncetilbagegange i alle medier, må resultatet betegnes som tilfredsstillende, selv om det er væsentlig mindre end sidste år (62,2 mio. kr.). I det kommende regnskabsår budgetteres med et koncernoverskud før skat på niveau med indeværende års resultat...

BRANCHENYT
Læs også