Bevaringsværdige huse forfalder

Vedligeholdelsesarbejde for milliarder bliver ikke udført, fordi ejerne af bevaringsværdige ejendomme ikke kan overkomme det økonomisk. Registreres en ejendom som bevaringsværdig i en kommuneplan, er det kommunen der bestemmer, hvad der skal gøres, uden at ejeren har mulighed for at fratrække de ekstra udgifter til istandsættelse i sin indkomstskat.

Der ligger arbejde for 15,4 mia. kroner og venter på danske bygningshåndværkere i genopretning og vedligeholdelse af bevaringsværdige ejendomme over hele landet.

Men i stedet for at få gang i de omfattende restaureringsopgaver, bliver ejendommene ikke holdt ved lige, fordi ejerne ikke økonomisk kan magte de pålagte forpligtelser...

BRANCHENYT
Læs også