Kort nyt

Ny teknik mod forureningMILJø En helt ny teknik, hentet fra USA, tages for første gang i brug, når Fyns Amt i eftersommeren går i gang med at fjerne forureningen ved en renserigrund i Odense-forstaden Dalum.

Princippet i teknikken, som amtet har hentet i samarbejde med to danske rådgivere, Hedeselskabet og Niras, er at fjerne så lidt jord som muligt og i stedet at nedbryde forureningen i jorden ved at tilsætte et kemisk iltningsmiddel. De vandførende gruslag og grundvandet bruges til at bringe iltningsmidlet ud til forureningen. De amerikanske erfaringer viser, at dette iltningsmiddel nedbryder opløsningsmidlerne i jorden og omdanner dem til kultveilte, vand og køkkensalt. /ritzau/

Aflyst selskab kostede 7000 kr.

HOTELLER Aftaler med hoteller og restauranter om større selskaber evt. med overnatning bør indgås skriftligt, fremgår det af årsberetningen fra Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme. Nævnet, der i 2001 modtog 74 klager og gav 28 af klagerne helt eller delvist medhold, har således fastholdt, at en restaurant eller et hotel ikke kan få medhold i, at et beløb, som en klager har indbetalt, er et reservationsgebyr, som fortabes ved afbestilling, med mindre det fremgår af parternes aftale. Modsat måtte en klager, der havde bestilt et selskabsarrangement med overnatning for ca. 70 personer, finde sig i, at det indbetalt reservationsgebyr på 100 kr. pr. person var fortabt, fordi det fandtes godtgjort, at der var tale om et reservationsgebyr. ritzau/

Mistanke mod skrothandlere

KRIMINALITET Skrotbranchen er igen blevet centrum for en storstilet politiefterforskning. I den nye sag er der mistanke om momssvindel for 5-10 mio. kr. Ved en koordineret aktion på Sjælland og Lolland-Falster gik 50 politifolk og toldere ud til firmaer, banker og private bopæle for at beslaglægge papirer og anholde de mistænkte, oplyser politiet i Vordingborg. Myndighederne mener, at statskassen er blevet snydt for moms i forbindelse med en række handler med metalskrot bl.a. fra Sverige. Tre mænd og to kvinder blev anholdt og løsladt efter afhøring, oplyser vicekriminalinspektør Finn Christiansen i Vordingborg Politi. /ritzau/

Politiet advarer mod fupfirmaer

KRIMINALITET Op til sommerferie-sæsonen advarer Københavns Politi virksomhederne mod fupfirmaer, der i stor stil sender regninger for ydelser og produkter, der aldrig er bestilt - eller måske ligefrem er afvist. I alt for mange virksomheder bliver sådanne regninger betalt helt automatisk, fordi den ansvarlige medarbejder er på sommerferie, siger kriminalinspektør Niels Abildgaard, chef for bedrageriafdelingen. /ritzau/

Værfter skal selv betale støtte

INDUSTRI Erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) er på vej ind i et opgør med værfterne om ny statsstøtte, skriver dagbladet Børsen. Erhvervsministeren kræver, at de danske skibsværfter selv skal betale en del af gildet for at få adgang til en ny støtteordning, som ventes vedtaget under Danmarks EU-formandskab. Skibsværftsforeningen frygter, at kravet vil føre til lukninger af danske værfter. Bendt Bendtsen forudser, at den nye støtteordning vil koste 650 mio. kr. i statsstøtte. ritzau/

Fiber-Vision fik plus på 113 mio.

REGNSKAB FiberVisions A/S, der fremstiller syntetiske fibre til hygiejneindustrien, havde i 2001 et overskud efter skat på 113 mio. kr. Omsætningen faldt med godt 7 pct. til 1,387 mia. kr. efter et år, hvor selskabets hovedmarkeder var præget af stor forsigtighed. De førende bleproducenter, som FiberVisions er leverandør til, har haft tilbagegang i de industrialiserede lande, hvor fødselsraterne er lave. FiberVisions har i 2001 gennemført en tilpasning af omkostningerne, og medarbejderstaben er reduceret med 9 pct., uden at produktionskapaciteten er blevet forringet. Virksomheden , der har hjemsted i Varde, forventer, at 2002 vil blive præget af hård konkurrence, da der en generel overkapacitet på markedet. /ritzau/

Vækst hos Enmaco Motorer

REGNSKAB 2001 var et godt år for Enmaco Motorer A/S i Esbjerg, der havde vækst i både omsætning og indtjening. Omsætningen steg med 30 pct. til 300 mio. kr., og overskuddet før skat voksede med 32 pct., til 47,1 mio. kr. Enmaco leverer gas- og dieselmotorer til energisektoren, industrien og maritime formål samt nødstrømsanlæg til en række brancher. Virksomheden forventer på baggrund af en række solide ordrer et resultat for 2002 på samme niveau som i 2001. /ritzau/

..

BRANCHENYT
Læs også