Økologer bruger mindre energi

Økologiske landmænd bruger mere dieselolie end deres konventionelle kolleger gør. Men sammenlagt er energiforbruget mindre ved økologisk end ved konventionelt dyrkning, både pr hektar og pr kg afgrøde, der produceres.

Det viser nye beregninger fra Danmarks JordbrugsForskning...

Læs også