Fiskens Hus nærmere på etablering

Skagen Kommunes bestræbelser på at etablere et Fiskens Hus i Danmark er kommet et skridt videre.

Projektet skal sætte fokus på Danmark som et af verdens største og førende fiskerilande med en meget stor eksport.

Den 7. august offentliggøres efter et års forundersøgelse en rapport med argumentation for behovet for Fiskens Hus. Det konstateres i den forbindelse, at en afgørende forudsætning for at realisere Fiskens Hus er, at virksomheder og industrier inden for fiskeriet og fiskerierhvervet samt offentlige myndigheder indgår i et økonomisk samspil om etableringen af Fiskens Hus samt driften. En privat investor vil stille en attraktiv grund i Skagen til rådighed på favorable vilkår. To andre tilsagn om en grundkapital på en halv mio. kr. til oprettelse af en erhvervsdrivende fond er ligeledes til stede...

BRANCHENYT
Læs også