Landbrug importerer arbejdskraft

Landbruget har så stor mangel på arbejdskraft, at det nu vil hente arbejdskraft fra udlandet. Flere amter har allerede indgået en aftale med udlændingestyrelsen om arbejdstilladelser til landbruget, og Venstre er positivt indstillet over for tanken.

Mangelen på arbejdskraft i landbruget er nu så udtalt, at flere amter har valgt at hente arbejdskraft fra udlandet. Fyns og Frederiksborg Amts arbejdsmarkedsråd er de første, der netop har indgået en aftale med Udlændingestyrelsen om 100 arbejdstilladelser i hvert amt.

»Vi har i stor udstrækning problemer med at få tilstrækkelig arbejdskraft i landbruget. Derfor mener jeg så absolut, at udenlandsk arbejdskraft er godt for at afhjælpe problemet. I landbruget drejer det sig i første omgang om en god og stabil arbejdskraft, og så er det underordnet om man har gode sprogkundskaber,« siger Gerner Wolff-Snedorff, der er formand for Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere. Han vurderer, at mangelen på arbejdskraft er så alvorligt, at den er skyld i en del af den produktionsnedgang, der har været inden for svineavl på det sidste...

BRANCHENYT
Læs også