Landboforeningers bestyrelse klar til fusion

Landboforeningers bestyrelse besluttede mandag at gå videre med planerne om en fusion med Dansk Familielandbrug.

Men afgørelsen kom dog ikke uden sværdslag. På bestyrelsesmødet ytrede mange utilfredshed med, at Landboforeningerne var gået for langt for at tækkes den mindre forening.

»Jeg tror, at den utilfredshed, der var at spore ved mødet, skal ses i lyset af, at Dansk Familielandbrug har fået os til at gå meget langt i forhold til mindretalsbeskyttelse og overgangsordninger. Men det er også slut nu - der er ikke mere give af,« erklærer Peter Gæmelke, der vurderer, at en egentlig fusion er tæt på at lykkes nu...

BRANCHENYT
Læs også