Kort nyt

Svag stigning i sygefraværARBEJDSMARKED De privatansatte lønmodtagere var i 2001 en smule mere syge end i 2000. 0,1 pct. point steg det samlede fravær hos medarbejderne på arbejdspladser under Dansk Arbejdsgiverforening (DA). Den lille stigning skyldtes ifølge DA en højere fraværsprocent for mandlige og kvindelige funktionærer samt for mandlige arbejdere.

Når fraværet specifikt handler om sygdom, steg fraværet fra 2000-2001 på DA-området med 0,2 pct. point fra 3,9 pct. til 4,1 pct. Det er tilsyneladende også her både de mandlige og kvindelige funktionærer og de kvindelige arbejdere, som er blevet mere syge. Det samlede fravær på DA-området udgjorde i 2001 5,9 pct. af den mulige arbejdstid. Sygefravær står for 4,1 pct. af fraværet, mens barsel, børns sygdom, ulykker mm. udgør det øvrige fravær, oplyser DA. maria

Strid mellem ISS og KAD

LøN Uenigheden mellem servicevirksomheden ISS og Kvindeligt Arbejderforbund (KAD) om lønforholdene for rengøringsassistenterne på Hvidovre Hospital skal nu behandles i det fagretlige system. Problemerne opstod, da en gruppe rengøringsassistenter på hospitalet overgik til ISS, da selskabet efter en licitation overtog rengøringen på hospitalet i sommeren 2000. Rengøringsassistenterne forblev på deres H:S-overenskomst (Hovedstadens Sygehusfællesskab), indtil den udløb i 31. marts 2002. Derefter skulle de overgå til den private rengøringsoverenskomst, dog havde H:S i udbudsmaterialet sikret, at ingen medarbejdere måtte få en lønforringelse i den forbindelse. Men ISS vil ifølge KAD ikke betale fuld løn under sygdom og barsel, hvilket rengøringsassistenterne fik under deres tidligere overenskomst. maria

Optimisme på stålværk

LEDIGHED Efter konkursen på Stålvalseværket i Frederiksværk, der resulterede i afskedigelsen af 1000 medarbejere, er der nu en gryende optimisme at spore i de lokale fagforeninger, SiD, Metal og Elforbundet. Selv om de fyrede er sikret løn i en opsigelsesperiode fra tre til seks måneder, har et godt stykke over 100 ufaglærte arbejdere, smede og elektrikere skaffet sig et nyt job, og mange er begyndt at efteruddanne sig på områder, hvor der efterspørges arbejdskraft, skriver Frederiksborg Amts Avis. Både Metal og Elforbundet regner med, at samtlige opsagte smede og elektrikere stort set vil være i arbejde inden årets udgang, mens der vil gå længere tid, før de mange specialarbejdere kommer i arbejde.

..

Læs også
Top job