IT splitter Danmark

Danskernes brug af IT har delt landet i et A- og B-hold. En ny rapport fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling viser, at der er langt mellem spydspidsregionernes brug af IT og de tilbagestående regioner.

»IT har delt regionerne op i et A- og B-hold. De tilbagestående regioner risikerer at blive marginaliserede,« siger Jens Hoff, der er leder af et europæisk forskernetværk om demokrati og IT, foruden at være lektor i IT og forvaltning ved Københavns Universitet.

Rapporten "Regionernes IT-status" fra Videnskabsministeriet konkluderer, at der er langt mellem universitetsbyernes meget udviklede brug af IT og yderregionernes beskedne nettrafik. Selv områder, der er oplagte for de øde egne af Danmark, såsom netbanking og hjemmearbejde, udnyttes langt mindre på landet end i universitetsbyerne. Det bekymrer videnskabsministeren...

Læs også
Top job