Nederlag for arbejdsgivere

En kendelse fra Arbejdsretten fratager Kristelig Arbejdsgiverforening at varetage egne overenskomstinteresser i Arbejdsretten. Kristelig Arbejdsgiverforening kalder kendelsen for diskriminerende

Kristelig Arbejdsgiverforening har fået Arbejdsrettens ord for, at organisationen ikke er en hovedorganisation på linje med f.eks. Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og LO. Kendelsen betyder, at Kristelig Arbejdsgiverforening (KA) ikke har hverken ret eller pligt til at møde for en medlemsvirksomhed i Arbejdsretten. KA kalder dommen for diskriminerende:

»Det er højst overraskende. Vi mener, at kendelsen er klart i strid med Folketingets intentioner med ændringen af arbejdsretsloven i 1997. Formålet med ændringen var, at minoritetsorganisationer skulle ligestilles med de traditionelle organisationer. Men den mulighed har vi nu ikke,« siger Karsten Høgild Pedersen, direktør i KA...

Læs også
Top job