Byfornyelse skaber job

Håndværksrådet er skuffet over, at regeringen vil skære ned på midlerne til byfornyelse.

Byfornyelsen ventes beskåret med 250 mio. kr. i forslaget til finanslov 2003. En sådan besparelse skal ses på baggrund af, at byfornyelsesrammen blev reduceret med 38 pct. på indeværende års finanslov. Det minder lidt om at sparke til en mand, der allerede ligger ned.

I Håndværksrådet beklager vi, at ambitionsniveauet for fremtidssikring af den nuværende danske boligmasse og bygningskulturarv i disse år nedsættes så drastisk (iflg. regeringens egen opgørelse nedsættes antallet af boliger, som omfattes af offentlig byfornyelse fra 2.700 boliger i 2001 til 1.650 boliger i 2002)...

Læs også
Top job