Kort nyt

Forbrugerret stadfæstetFLYTNING Hvis man som forbruger kan stille med en økonomisk sikkerhed, har virksomheder ikke længere mulighed for at tilbageholde kunders ejendele mod deres vilje, når der opstår uenigheder om prisen. Det er nu slået endeligt fast i en afgørelse i landsretten, efter at et flyttefirma fra Brøndby havde kæret en afgørelse fra fogedretten fra maj måned. Flyttemanden Jens Benny Sørensen havde gjort det til fast praksis at tilbageholde kundernes flyttegods, hvis de ikke ville betale den pris, som flyttemanden havde forlangt. Fogedretten i Brøndby fastslog imidlertid, at man kan få fogedens hjælp til at få sine ting udleveret, og at det derefter er op til firmaet at bevise hvilken pris, der er den rigtige. Det har landsretten nu stadfæstet. /ritzau/ Formand for nyt råd udpeget UDVIKLING Videnskabsminister Helge Sander (V) har udnævnt adm. direktør Fritz H. Schur fra Fritz Schur Gruppen til formand for det nye Råd for Teknologi og Innovation. Rådet skal arbejde bredt i forhold til samarbejdet mellem erhvervsliv og forskning, rådgive ministeren samt træffe afgørelse i en række konkrete bevillingssager. Blandt arbejdsområderne er teknologisk service, erhvervsPhD'er, erhvervsinnovatører, innovationsmiljøer og regionale vækstmiljøer. /ritzau/ Fanø kæmper for Lurpak MARKEDSFøRING Striden om brugen af Lurpak-mærket til smørproduktion er ikke slut, selv om Fogedretten i Esbjerg forleden bestemte, at Fanø Mejeri skal standse brugen af det verdenskendte mærke. Mejeriforeningen, som administrerer varemærket, har modtaget en henvendelse fra Fanø Mejeri gennem dennes advokat, Frederik Madsen, med ønske om at få lov at bruge mærket, indtil Vestre Landsret har behandlet striden. Fanø Mejeri har nemlig kæret afgørelsen fra Fogedretten i fredags. Den går ud på, at mejeriet ikke må bruge mærket, fordi mejeriet ikke vil betale til den fælles markedsføring for Lurpak på verdensmarkedet. /ritzau/ Optikere udvider kæde DETAILHANDEL To jyske optikere udvider deres selskab betydeligt ved at overtage seks forretninger på Sjælland. Dion Eriksen i Ikast og Torben Boldsen, Randers, har sammen et selskab, der driver optikbutiker rundt om i landet i kæden Nyt Syn. Efter overtagelsen af de seks butikker på Sjælland har selskabet 17 Nyt Syn-forretninger spredt over hele landet. Med købet er Torben Boldsen og Dion Eriksens selskab et af de privatejede her i landet med fleste butikker. Nyt Syn-selskabet overtager de seks butikker i Slagelse, Holbæk, Korsør, Næstved og Nykøbing F. fra Ib Rønne. jep Direktørskifte i Royal Greenland PRODUKTION Royal Greenland har ansat Henning Beck som ny koncernøkonomidirektør. Henning Beck kommer fra en stilling som økonomidirektør i Viborg Gruppen Holding A/S, og han afløser i Royal Greenland finansdirektør Willy Bregnhøj. Udover koncernens økonomi- og regnskabsafdelinger får Henning Beck ansvaret for IT-aktiviteterne i Royal Greenland. Netop en forfejlet implementering af et nyt EDB-system har kostet Royal Greenland betydelige tab og været medvirkende til, at selskabet i februar fremlagde et regnskab, der udviste et minus på 286 mio. kr. JP Vikarbureau overtages SUNDHED Vikarbureauet Proffice Care overtager bureauet Vika', og dermed bliver Proffice Care et af landets førende vikarbureauer indenfor sundhedssektoren. Vika', er specialiseret i vikariater for lægesekretærer og klinikassistenter med over 100 fuldtidsvikarer tilknyttet. Proffice Care er specialiseret personaleassistence, rekruttering og uddannelse af medicinsk uddannede medarbejdere i sundhedssektoren. I Norden er der 1.200 læger og 3.000 sygeplejersker tilknyttet Proffice Care. maria Overskud i ventureselskab

INVESTERING Det lille ventureselskab Dansk Erhvervsudvikling tjener gode penge i en tid, hvor flere af branchens store spillere er klemt. Selskabet, der investerer i forbindelse med generationsskifter i mindre virksomheder, har netop fremlagt sit 2001-regnskab med et overskud på 21 mio. kr. på bundlinien. I alt investerede selskabet 148 mio. kr. i dansk erhvervslivs underskov i fjor, og i år er de satsninger fuldt op af endnu et projekt. -steros..

Læs også
Top job