DA: Afslag fra ledige skal koste

Hvis det står til arbejdsgiverne skal ledige, som ophører eller afslår aktivering eller arbejde miste dagpengeretten i en periode

Landets flere end 150.000 arbejdsløse kan forvente hårdere sanktioner, hvis de ledige enten ophører eller afslår et arbejde eller et aktiveringsforløb. I hvert fald hvis det står til Dansk Arbejdsgiverforening (DA), som mener, at et skrappere sanktionssystem i dagpenge- og kontanthjælpssystemet sikrer en mere effektiv rådighedsvurdering af de ledige. DA foreslår bl.a., at et ophør eller afslag på aktivering skal give fem ugers karantæne. Og hvis det er anden gang inden for to år, at den ledige frivilligt holder op i et job, skal konsekvensen være, at den ledige mister dagpengeretten, indtil han eller hun har arbejdet i 600 timer indenfor 10 uger. Ved ophør eller afslag på aktivering skal straffen være tab af dagpengeret, indtil vedkommende har arbejdet i 300 timer inden for tre uger, fremgår det af Dansk Arbejdsgiverforenings seneste bemærkninger til VK-regeringens oplæg til en ny arbejdsmarkedsreform "Flere i Arbejde".

Ens regler

»Det er klart, at hvis vi skal gå efter at få flere i arbejde, så skal de nuværende systemer laves om. Vi ser gerne, at der bliver lavet ens rådighedsregler for såvel de forsikrede, som de ikke-forsikrede ledige,« siger Tina Voldby, arbejdskraftchef i DA. Arbejdsgiverne mener, at der i dag er alt for få økonomiske incitamenter, som motiverer arbejdsløse til at tage finde et job. Derfor fremgår det også af DA's forslag, at arbejdsgiverne ønsker en anden form for offentlig ydelsesstruktur. DA mener, at den nuværende indebærer, at der er fare for at ledige bliver fastholdt i aktivering frem for at komme i ordinær beskæftigelse. Derfor vil DA have sikret, at det nuværende beskæftigelsestillæg på 11 kr. ved aktivering for kontanthjælpsmodtagere afskaffes. Arbejdsgiverne vil også have, at ingen skal kunne komme på dagpenge, før man som minimum har været beskæftiget i 52 uger. Det vil bl.a. andet ramme de ca. 30.000 nyuddannede ledige om året, dimittenderne, som ifølge DA ikke skal kunne gå fra SU til dagpenge alene ved at melde sig ind i en a-kasse.

..

Læs også
Top job