Kort nyt

Bevis for e-mails Dansk-norsk firma har udviklet en metode, der sikrer, at man har juridisk gyldig dokumentation for, at en e-mail er afsendt og modtaget - og for, hvad den indeholder.

Det patent-anmeldte eNotarius system, der bl.a. støttes af IBM, arbejder sammen med alle mail-programmer

Brugen af e-post i erhvervsmæssig sammenhæng er efterhånden så stor, at det er blevet et reelt problem at kunne bevise, at man har afsendt sit elektroniske brev...

Læs også
Top job