Combus-skandalen nær endestationen

Combus-skandalen må aldrig gentage sig. Derfor strammer Trafikministeriet grebet om de statsejede virksomheder.

Den ændrede kurs fremgår af en redegørelse, som trafikminister Flemming Hansen (K) netop har afleveret til statsrevisorerne om Combus-sagen. Rigsrevisionen og statsrevisorerne udtrykte tidligere på året hård kritik om forløbet af affæren om statens tidligere buskoncern Combus A/S i perioden 1995 til 2001. Kritikken var ikke mindst rettet mod den tidligere socialdemokratiske trafikminister, Sonja Mikkelsen, men der var også hårde ord om bl.a. ministeriets rolle.

Staten tilførte Combus op mod 500 mio. kr., før det lykkedes at få selskabet afhændet for den symbolske pris af 100 kr. til Arriva. I sit svar til statsrevisorerne fastslår den nuværende trafikminister, at der er sat en række initiativer i gang for at undgå lignende sager i fremtiden. I ministeriet er der bl.a. etableret en afdeling - Selskabsenheden - som skal styrke Trafikministeriets varetagelse af ejerskab af statslige virksomheder og selskaber. Samtidig er der i ministeriet »en øget opmærksom om den økonomiske udvikling i virksomhederne«...

Læs også
Top job