Kort nyt

Ledigheden uændret lav.ARBEJDSMARKED Arbejdsløsheden i juli var uændret 5,1 pct., svarende til ca. 143.000 ledige, når der korrigeres for sæsonudsvingninger.

Dermed har ledigheden stort set været uændret siden den faldt det det nuværende niveau i forsommeren 2001. Blandt kvinder var ledigheden i juli på 5,7 pct., og blandt mænd 4,6 pct. Ledigheden blandt 25-29 årige er med 6,2 pct. højere end gennemsnittet. Det samme er ledigheden blandt 50-66 årige, som i juli havde en ledighed på 6 pct. Derimod er ledigheden for 40-19 årige nede på 4,3 pct. Med i billedet af den fortsat lave ledighed hører dog, at antallet af efterlønsmodtagere er steget fra 159.900 personer i juli sidste år til 169.400 personer på efterløn i år. hal-

Virksomheder reducerer lagrene

INDUSTRI Værdien af lagrene i danske virksomheder er faldet med 5,3 mia. kr. i andet kvartal. Et fald i lagrene i foråret er normalt, men i år er det særlig stort. Det skyldes, at industrivirksomheder har reduceret lagrene med 2,8 mia. kr., hvilket er næsten dobbelt så meget som i andet kvartal året før. Også engroshandlen har bragt lagrene ned. De er reduceret med 2,6 mia. kr., hvilket nogenlunde er i samme niveau som samme kvartal i både 2000 og 2001. Bag industriens usædvanlig store lagerforskydning i andet kvartal gemmer sig en reduktion i råvarelagre, men en forøgelse af varer under fremstilling og færdigvarer. hal-

Lille vækst i byerhverv

STATISTIK Byerhvervenes omsætning ligger i årets første fem måneder kun lidt over omsætningen i samme periode året før. Firmaernes køb er steget 2,4 pct., eller gennemsnitligt 132,3 mia. kr. om måneden. Firmaernes salg er kun steget 1,7 mia. kr., hvilket svarer til et månedssalg på 191,3 mia. kr. Det fremgår af en ny månedlig opgørelse, som Danmarks Statistik har udsendt for første gang. Tallene er beregnet ud fra de samme indberetninger, som statistikken "Omsætning i byerhvervene" baserer sig på. Men "Omsætningen i byerhvervene" er kun udkommet kvartalsvis, hvor den nye statistik, "Firmaernes køb og salg" kan komme hver måned som følge af, at store virksomheder nu indberetter og afregner moms hver måned. hal-

Spærring for sex-numre

TELE Teleselskaberne er enedes om at tage fælles forholdsregler mod de dyre opkald til udlandet, typisk i forbindelse med sextjenester, som kan give telekunderne uventet store teleregninger. På et møde i dag hos IT- og Telestyrelsen fremlagde selskaberne deres plan for blandt andet Forbrugerrådet, Dansk IT og Foreningen af Dansk Internethandel, som kunne støtte selskabernes initiativ. TDC har allerede indført obligatorisk spærring mod en række lande. De øvrige operatører har nu taget initiativ til at indføre en tilsvarende spærring, og nogle har allerede gjort det. De danske teleselskaber vil fremover drøfte problemet og dele viden og erfaringer. De af selskaberne, der indgår i europæiske koncerner, vil desuden søge at løfte problemet internationalt. . /ritzau/

Pengebehov skal analyseres

FøDEVAREKONTROL Fødevareminister Mariann Fischer Boel (V) vil arbejde for, at Fødevaredirektoratets budget i de kommende år holder sig på niveau med i dag, dvs. omkring 630 millioner kroner. Direktoratet står over for det problem, at det fra nu af og indtil 2005 risikerer at miste en række særbevillinger, der udløber. Alt i alt vil et samlet beløb på 140 millioner kroner forsvinde, med mindre bevillingerne gøres permanente. I løbet af efteråret skal Fødevaredirektoratet, der blandt andet står for fødevarekontrollen, gennem Finansministeriets vridemaskine for at få kortlagt, hvor stort et budget der er brug for i de kommende år. »Vi har aftalt med Finansministeriet, at der bliver lavet en budgetanalyse på Fødevaredirektoratet. Vi kan godt se, at vi ikke kan opretholde standarden, hvis de penge forsvinder,« siger Mariann Fischer Boel. /ritzau/

Industrifiskere tabte i Højesteret

FISKERI To Esbjerg-fiskere tabte torsdag i Højesteret en sag, som de ellers vandt i landsretten om forudanmeldelse af industrifisk, som bringes i land. Fiskeridirektoratet fik i Højesteret medhold i, at skibsføreren selv har ansvar for, at lasten bliver meldt til kontrolmyndighederne, inden den kommer i havn. De to fiskere i sagen havde anmeldt deres fisk til fiskemelsfabrikken - det daværende Esbjerg Fiskeindustri - som imidlertid glemte at sørge for anmeldelsen. Det fratager imidlertid ikke fiskerne for ansvar for at tjekke, at anmeldelsen er sket. Det selvstændige ansvar var netop blevet fremhævet i nye regler, som fiskerne imidlertid ikke var klar over, sagde de. /ritzau/

Dansk rutekoncession i Norge

LUFTFART Det danske flyselskab Danish Air Transport har fået besked fra trafikministeriet i Norge om at skulle flyve de vigtige ruter Florø-Oslo og Florø-Bergen i de kommende tre år. Danish Air Transport, som indtil 1. august i fjor fløj ruten Røros-Oslo, efter at Braathens havde givet op, havde sammen med fem norske og et svensk selskab ansøgt om koncessioner til 15 ruteområder. Ruterne repræsenterer godt 1,5 millioner rejsende årligt. Den gennemsnitlige årlige godtgørelse fra den norske stat til flyselskaberne i kontraktperioden udgør i alt 372 millioner kroner. /ritzau/

Tæt på aftale om Stålværk

INDUSTRI Det er nu lykkedes parterne, der forhandler om at retablere store dele af det konkursramte Stålvalseværk i Frederiksværk, at nærme sig hinanden meget, oplyser den interesserede køber, AT Holding til Dagbladet Børsen. Ifølge AT Holding-direktør Ole Theilvig er sandsynligheden for, at der igen bliver stålproduktion på de øde arealer i Frederiksværk forøget fra 30 til 50 procent. »Jeg forventer, at vi fredag kan underskrive en hensigtserklæring om en aftale, som vi sammen vil offentliggøre,« siger direktør Ole Theilvig. Hvis AT Holding overtager Det Danske Stålvalseværk, bliver det formentlig med 300-400 ansatte. Da værket krakkede var 1100 ansat. /ritzau/

..

Læs også
Top job