Ny miljø-lussing truer de danske landmænd

En ny milliardregning tårner sig op foran de danske landmænd. Mens iltsvindet breder sig, påpeger eksperter, at målene i de nuværende vandmiljøplaner er utilstrækkelige.

De danske landmænd skal spare langt mere på gødningen, hvis livet i fjorde og kystnære farvande omkring Danmark skal sikres. Målene i de nuværende vandmiljøplaner er helt utilstrækkelige, lyder vurderingen fra Danmarks Miljøundersøgelser, DMU.

Gennem 15 år har det magiske miljømål for landbruget været at reducere udvaskningen af kvælstof med 100.000 tons. Det mål er inden for rækkevidde i løbet af få år. Men selv da vil landbrugets udledning af kvælstof være alt for stor...

Læs også
Top job