Kort nyt

Billund ud af mørketLUFTFART Provinsens største lufthavn i Billund er tilbage på aktivitetsniveauet fra før 11. september 2001.

Det viser årsrapporten fra lufthavnen. Inden åbningen af den nye passagerterminal i maj i fjor var Billund Lufthavn i årets første måneder fortsat præget af den passagertilbagegang, der ramte hele luftfartsbranchen efter terrorangrebene på USA. Derfor havde Billund samlet set 3,3 pct. færre passagerer i hele 2002 i forhold til 2001. Passagertallet blev 1.643.771 mod 1.700.681 året før. Den lille tilbagegang dækker over en procentvis noget større nedgang i chartertrafikken på 9,4 pct. til 798.000 passagerer, men også en pæn fremgang på indenrigs rutetrafik, idet SAS vendte tilbage til lufthavnen med en forbindelse til København. /ritzau/

Øget trafik over Øresund

TRAFIK Biltrafikken over Øresundsbroen var 16 procent større i 2002 end året før. Det viser opgørelsen efter de to første hele kalenderår med fast forbindelse over sundet. I alt benyttede 3.414.363 køretøjer broen, og heraf var de 3.092.333 personbiler. Bilerne transporterede 8,8 mio. mennesker over, mens 5,4 mio. tog toget. Dermed stod bilerne for 61 pct. af persontrafikken, mens toget tegnede sig for 39 pct. /ritzau/

Rabatterne moderniseres

DETAILHANDEL Fødevarekoncernen COOP/FDB lægger i år rabatterne om, så der falder flere her og nu-rabatter på bekostning af den generelle 2 procents medlemsbonus, som hidtil har været et af koncernens hovedargumenter for at handle i butikkerne Kvickly, SuperBrugsen og Dagli'/LokalBrugsen. Medlemsbonus ændres fra 2 til 4 procent, men kun på koncernens egne varer. Som noget nyt er alle brugser med i bonusordningen. Hidtil har halvdelen af de selvstændige brugsforeninger kun givet bonus til kunder, der var medlem i den pågældende brugs. De selvstændige brugsforeninger står for 40 procent af omsætningen i samtlige 800 FDB-ejede og selvstændige brugsforeninger. /ritzau/

..

BRANCHENYT
Læs også