Nye lønformer på vej

Mere end 60 pct. af butiks- og servicebranchen bruger nu lønsystemer, der i langt højere grad end før er baseret på de enkelte medarbejderes resultater.

Løn behøver ikke kun være kolde kontanter.

Selv om klingende mønt naturligvis er en absolut nødvendighed, er der blandt både lønmodtagere og arbejdsgivere stigende forståelse for, at det er ved at være gammeldags kun at fokusere på de månedlige overførsler på lønkontoen...

Læs også