Modsætningernes land

Sammenstødene imellem reformtilhængerne og det konservative præstestyre er taget til i Iran. Samtidig er Iran så småt ved at åbne op for sin økonomi, og for udenlandske investeringer. Mulighederne i Iran er store, men det er udfordringerne også.

Iran er en islamisk republik med en række demokratiske træk. Der er et folkevalgt parlament, direkte valg til præsidentposten, en tredeling af magten og frihedsrettigheder for borgerne. De demokratiske principper er dog udhulet i Iran. I forfatningen er der etableret en overordnet religiøs struktur, hvor den åndelige leder er hævet over den lovgivende, udøvende og dømmende magt. Det er den åndelige leder, som udstikker de generelle retningslinier for Irans indenrigs- og udenrigspolitik, og som har ansvaret for hæren og sikkerhedsstyrkerne.

Vogternes råd, hvoraf halvdelen af medlemmerne er udpeget af den øverste leder, skal godkende alle love og alle de opstillede kandidater til parlaments- og præsidentvalget. Ved præsidentvalget i 2001 godkendte Vogternes Råd kun 10 ud af ca. 800 potentielle kandidater...

BRANCHENYT
Læs også