Beskedent resultat i Sun

Et krav om éngangsnedskrivning af goodwill i opkøbte virksomheder førte til, at Sun Microsystems Incorporated kom ud af første halvår af regnskabsåret 2002-03 med et underskud på 2,39 milliarder dollars efter en omsætning på 5,66 mia. dollars.

Renset for éngangsnedskrivningen kom Sun ud af halvåret med et beskedent plus, idet der på regnskabet også er ekstraordinære udgifter i forbindelse med den decimering af medarbejderstaben, der er besluttet gennemført. Ser man bort fra alle engangsforeteelser i regnskabet, svarer resultaterne i det store hele til, hvad analytikerne har forventet. Det er da heller ikke så meget præstationerne i de forgangne halvår, der interesserer, som udsigterne for de kommende kvartaler.

Stor kassebeholdning

Her holder Sun imidlertid kortene tæt til kroppen og undlader at komme med vurderinger af, om de trods alt positive takter i det netop offentliggjorte regnskab kan forventes at fortsætte.

..

BRANCHENYT
Læs også