Kort nyt

Fortune roser Grundfos INDUSTRI Pumpevirksomheden Grundfos i Bjerringbro er af det amerikanske tidsskrift Fortune udpeget som én af 10 gode europæiske arbejdspladser. Hvert år fremhæves 100 amerikanske og 10 europæiske virksomheder. I fjor gik æren til Novo Nordisk. Om Grundfos fremhæver Fortune,hvis journalist besøgte virksomheden i efteråret 2002, det sociale engagement med plads til handicappede, sprogundervisning for ikke-danske medarbejdere - den årlige julegave med and, vin og snaps . un Vestfrost opgiver møller INDUSTRI Hvidevarekoncernen Vestfrost vil i de kommende måneder afvikle eller frasælge sin division for udvikling og servicering af vindmøller, Wincon West Wind, som er beliggende i Bjerringbro. Ledelsen traf beslutningen i efteråret 2002, og årsagen er ifølge adm. direktør Torben Sørensen, at koncernen vil koncentrere sig om kerneforretningerne Vestfrost og Blika. un Ansvar for havmiljø overdraget

FÆRøERNE Danmark har overdraget sager vedrørende færøsk havmiljø til færingerne. Færøernes landsstyremand for miljøområdet, Eyðun Elttør, og den danske miljøminister Hans Chr. Schmidt (V) har i København underskrevet en aftale, som indebærer, at Færøerne fra 1. maj overtager alle love og al administration, der har med færøsk havmiljø at gøre. Parterne arbejder endvidere på at få en samarbejdsaftale i stand mellem Miljøministeriet i København og Færøernes departement for områderne olie og miljø. Denne aftale ventes underskrevet inden 1. maj. På Færøerne oplyser landsstyremand for miljøområdet Eyðun Elttør, at han snarest agter at sætte flere bekendtgørelser, som skal beskytte det færøske havmiljø, i kraft. Dette medfører bl.a. nye regler i forbindelse med udkastning af affald og olie fra skibe i færøsk hav. Landsstyremanden for miljøområdet vil til efteråret fremlægge et lovforslag i Lagtinget om Færøernes havmiljø. /ritzau/..

BRANCHENYT
Læs også