Stille dag i markedet

Det danske obligationsmarked kom gennem mandagens handel på anstændig vis, da investorerne fintrimmede deres beholdninger i et omsætningstyndt marked. Selv om den seneste uge havde budt på pæne kursstigninger, der bragte den 10-årige rente ned på det laveste niveau siden maj 1999, var der mandag ikke optræk til de store gevinsthjemtagninger, og kurserne sluttede uensartet.

I USA var obligationshandelen indstillet mandag på grund af Martin Luther King Day, og fraværet af de amerikanske markedsdeltagere lagde snart en dæmper på aktiviteten i de europæiske obligationsmarkeder. Der var heller ingen økonomiske nøgletal at handle på mandag, og derfor var investorernes opmærksomhed især rettet mod udviklingen på aktiebørserne og forholdet mellem USA og Irak.

De europæiske aktiebørser var mandag præget af en syrlig undertone, der tvang indeksene lidt ned, og de negative takter var dagen igennem med til at sende investorerne over i de rentebærende papirer. Behovet for et sikkert sted at placere midlerne, når aktiebørserne falder, var en af de vigtigste forklaringer på, at investorerne ikke i større stil hengav sig til gevinsthjemtagninger...

Læs også