Sværere at åbne bank

Bedre forhold for iværksættere står højt på den politiske dagsorden - men tilsyneladende ikke, når det gælder om at sætte et nyt pengeinstitut i værk.


I hvert fald gør den nye "grundlov" for finansvirksomhederne det betydeligt dyrere end hidtil at åbne en ny bank.

På foranledning af et EU-direktiv foreslår Finanstilsynet i det lovforslag, der netop er sendt i høring, at stifteren af en ny bank fra første færd skal stille med mindst 8 mio. euro i startkapital...

Læs også