Kort nyt

Brandfarlig bil tilbagekaldesTRAFIK Citroën har besluttet at kalde alle biler af modellen C3, der er solgt efter den 15. september 2002, til kontrol på autoriserede værksteder.

Det sker, efter at mindst fem biler af mærket er brudt i brand alene i Danmark. Tilbagekaldelsen gælder hele Europa, og herhjemme betyder det, at 1400 næsten nye biler skal en tur på værkstedet. Ifølge Citroën skyldes brandene formentlig en fejl i tætningen af abs-blokken. Indtrængning af vand kan medføre, at abs-systemet sættes ud af funktion, og at kontrollampen tænder. Bremsesystemet vil stadig fungere, dog uden abs-funktionen. Fugten kan dog også medføre, at computeren, som styrer abs-bremsesystemet kortslutter og bryder i brand. /ritzau/

Bøde for moms- og skattefup

KRIMINALITET En vestsjællandsk forretningsmand er i Østre Landsret i Slagelse blevet straffet med fængsel i to år og en tillægsbøde på 15 mio. kr. for omfattende moms- og skattesvindel. Manden, den 42-årige Kim Ivan Kristiansen, blev oprindeligt i retten i Ringsted straffet med fængsel i et år og ni måneder og tillægsbøden. Han ankede til frifindelse - eller i det mindste en mildere straf. Men som i en række andre tilfælde fra landsretten kan det være risikabelt for en tiltalt at tage initiativet og anke en byretsdom. Landsretten skærpede nemlig straffen og lagde tre måneder oveni. Svindelen skete i perioden fra 1995 til -97 i forbindelse med mandens virksomhed Dansk Grafisk Salg i Vetterslev. /ritzau/

Nye links til avisartikler

INTERNET Danske Dagblades Forening fortsætter sin kamp mod internet-tjenester, der foretager såkaldt dybe links til avisartikler i dagbladenes internetudgaver. DDF har netop bedt fogedretten udstede et forbud mod firmaet Visator/Web Intelligence Technology ApS. Begrundelsen er, at firmaet ifølge DDF uden aftale kopierer fra og linker til dagblads-artiklerne på internet. Sidste sommer fik IT-firmaet Newsbooster ApS blandt andet forbud mod at udsende elektroniske nyhedsbreve med kopi af avisoverskrifter og dybe link direkte til artiklerne i avisernes internetudgaver, fordi systematisk, kommerciel udnyttelse på denne vis er ulovlig uden aftale om brugen . un

Højesteret sænkede rekordbøde

MARKEDSFøRING Rekordbøden på tre mio. kr., som Sø- og Handelsretten i september idømte selskabet Dansk Præmieinvest for stærkt underlødig markedsføring, blev tirsdag af Højesteret nedsat til to mio. kr. Tre af de fem dommere mente, der var grundlag for nedsættelsen. Begrundelsen var blandt andet, at det ikke har været muligt at opklare, hvilken fortjeneste Dansk Præmieinvest har haft ved den ulovlige markedsføring. Men på baggrund af en samlet vurdering af blandt andet sagens grovhed og markedsføringsomkostningernes størrelse mente de tre dommere, at bøden passende kunne være to mio. kr. De væsentligste forhold i sagen drejer sig om vildledning af forbrugerne i markedsføringen af præmieobligationer gennem kuponhæfter samt brud på lovens bestemmelser om tilgift og konkurrence. /ritzau/

Told & Skat havde ikke ret

EKSPORT Told og Skattestyrelsen var på gale veje, da man forsøgte at afkræve eksportfirmaet Ess-Food forretningspapirer i forbindelse med firmaets handel med Tjekkiet. En dom fra Østre Landsret afgør, at skattemyndighederne ikke havde ret til at kræve papirerne udleveret. Sagen begyndte at rulle i 1998, da det tjekkiske finansministerium kontaktede Told og Skattestyrelsen for at få undersøgt mulige uregelmæssigheder omkring Ess-Foods leverancer til et firma i Tjekkiet. Men Ess-Food vægrede sig ved at skulle udlevere de ønskede oplysninger. Og i dommen siger landsretten, at Told & Skat ikke kunne kræve at få papirerne, hvis formålet alene var at efterkomme et ønske fra tjekkerne. /ritzau/

Høring om aktieløn

LOVFORSLAG Folketingets skatteudvalg har indkaldt til en høring om de såkaldte aktieoptioner, som betyder, at direktører og andre nøglemedarbejdere forgyldes. Høringen - som skal afholdes den 5. februar - kommer efter, at et flertal uden om VK-regeringen i december besluttede at udskyde skatteminister Svend Erik Hovmands (V) lovforslag om aktieoptionerne eller medarbejderaktier. Både højre og venstre side i Folketinget frygter, at lovforslaget vil betyde, at højtlønnede medarbejdere vil spekulere i at få deres løn udbetalt som aktieoptioner, fordi det beskattes med en lavere sats. Skatteministerens lovforslag vil ændre tidspunktet for beskatningen af aktieoptionerne til det tidspunkt, hvor man sælger aktierne. Men ikke nok med det. I fremtiden vil optionsgevinsten blive beskattet som aktieindkomst. Da beskatningen af gevinster på aktier ligger på højst 43 pct., vil det reelt betyde en skattelettelse for medarbejdere med aktieoptioner. /ritzau/

Godt arbejdsmiljø betaler sig

ARBEJDSMARKED Et godt arbejdsmiljø kommer ikke kun de ansatte til gode. Det er også en god forretning for virksomhederne at beskytte medarbejderne mod arbejdsulykker. Det er konklusionen på en ny analyse fra Bygge-, Anlægs- og Trækartellets (BAT), der har undersøgt hvad arbejdsulykker koster de små og mellemstore virksomheder i byggebranchen. Undersøgelsen når frem til, at en arbejdsulykke i gennemsnit koster 25.500 kr. For at kunne udrede dette beløb skal virksomheden have en omsætning på 459.000 kr. Samlet set koster arbejdsulykker bygge- og anlægsvirksomhederne mellem 120 og 240 mio. kr. om året. Det betyder reelt, at branchen må bruge bruge overskuddet af de første 2,2 til 4,4 mia. kr. til at betale for arbejdsulykker. /ritzau/

..

Læs også