Industrien: Sæt dåseafgiften ned

Øl og sodavand på dåser har fortsat svært ved at trænge ind på det danske marked.

Derfor foreslår aluminiums- og emballageindustrien nu regeringen at sidestille afgiften på engangsemballage med afgiften på genbrugsflasker, ved at gøre afgiften afhængig af, hvor mange dåser der vender tilbage til genbrug og omsmeltning.

Som reglerne er nu, betales 50 øre i afgift for hver flaske og dåse, der kommer ind i produktionen. Men da de almindelige øl- og sodavandsflasker genbruges ca. 30 gange, er den effektive afgift på returflaskerne reelt kun 1,6 øre...

Læs også