Advarselsblink for dansk økonomi

Danske Bank anbefaler en nedsættelse af mellem- eller topskatten for at få flere i arbejde.

Danske Bank har i en ny analyse af dansk økonomi indført et system med advarselslamper. Og de er begyndt at blinke, konstaterer banken. Men banken mener ikke, at situationen er så alvorlig, at der er behov for at lempe finanspolitikken. En lempet finanspolitik betyder, at det sendes flere penge ud til forbrug og investeringer, hvilket stimulerer økonomien. Men det er ikke nødvendigt ifølge Danske Bank.

I stedet mener banken, at der er behov for reformer, som sikrer større arbejdsudbud. Arbejdsudbuddet er faldet med 36.000 personer siden efteråret 2000, og den udvikling skal vendes, advarer banken i sin nye analyse. Og den mest direkte vej til at øge arbejdsudbuddet på er at mindske mellem- eller topskatten, anfører banken, hvormed den alligevel anbefaler et finanspolitisk tiltag...

Læs også