Krav til Tyskland - advarsel til Frankrig

Tyskland og Frankrig har problemer med at overholde "euroens grundlov", og EU's finansministre beder nu i utvetydige vendinger de to landes regeringer om at gøre noget alvorligt for at begrænse de offentlige underskud.

Bruxelles

Ønsket om at beskytte den fælleseuropæiske valuta, euroen, mod finansiel ustabilitet fik tirsdag EU's finansministre til at præsentere en decideret ønskeliste til Tysklands regering med håndfaste krav om en markant nedbringelse af underskuddet på statsfinanserne, som sidste år klart overskred stabilitetspagtens overgrænse på 3 pct. af bruttonationalproduktet (BNP)...

Læs også