Spredte plusser i markedet

Investorerne virkede ubeslutsomme først på tirsdagen, hvilket fik det hjemlige obligationsmarked til at svinge op og ned i takt med nøgletal og udviklingen på aktiebørserne. Men ud på eftermiddagen fik det positive islæt imidlertid bedre fat, og markedet lukkede uensartet med højere tendens.

Under formiddagens handel blev obligationerne sat tilbage for en kort bemærkning i forbindelse med offentliggørelsen af den tyske ZEW-indikator, der lodder stemningen omkring den økonomiske udvikling blandt de mere professionelle investorer. I januar var ZEW-indikatoren steget til 14,0 fra 0,6 i december, og den massive fremgang tydede på, at de institutionelle investorer i Tyskland havde fundet de positive briller frem.

Stigningen i ZEW-indikatoren var langt større end ventet, og umiddelbart efter fremlæggelsen gik snakken i markedet da også om en snarlig vending i den tyske økonomi. Det lagde hurtigt låg på håbet om yderligere rentefald i eurozonen, hvilket efterlod en stribe rentebærende papirer på lavere niveauer...

Læs også