Antenneforeninger klager over Zulu

Forenede Danske Antenneanlæg (FDA) klager i et brev til Radio- og TV-nævnet over, at TV2 reklamerer for sin Zulu-kanal uden for stationens reklameblokke.

I denne uge har Radio- og TV-nævnet indkaldt ledelsen i TV2 til et møde for at drøfte rammerne for stationens reklamering for Zulu.

Ifølge reglerne i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed indgår TV2 som en såkaldt must carry-kanal i udbuddet hos alle antenneanlæg...

BRANCHENYT
Læs også