Efterlønnen er for populær

Vi har ikke råd til at bevare efterlønsordningen, konstaterer flere økonomer, der foreslår efterlønsordningen erstattet af en ordning, der giver efterløn eller førtidspension efter behov.


Den nuværende efterlønsordning er blevet så populær, at flertallet af danskerne vælger efterløn. Også selv om de er raske og arbejdsdygtige. Den seneste opgørelse fra efteråret viser, at 166.642 danskere på 60-64 år er på efterløn. Det svarer til 61 procent af alle danskere i den aldersgruppe.

»Det er en meget dyr ordning, og den er ikke hensigtsmæssig i forhold til det problem, efterlønnen skulle løse: Nemlig være et tilbud til dem, der var tidligt nedslidte på arbejdsmarkedet. Men det er de velstillede, ikke de nedslidte, der går på efterløn,« siger chefanalytiker i Danske Bank, Steen Bocian...

Læs også