Butikker advarer mod bankmonopol på chipkort

Bankerne bør køres ud på et sidespor ved opbygningen af en digital motorvej og udstedelse af borgerkort med offentlige oplysninger om danskerne, mener butikkernes organisation Dansk Handel & Service (DHS).

Et udvalg under Økonomi- og Erhvervsministeriet har netop kortlagt de teknologiske muligheder for at benytte chipkort til registrering af f.eks. den enkelte borgers ID, sygesikringsbevis og kørekort.

Udvalget lægger i sin anbefaling til ministeren vægt på, at hele samfundet skal kunne drage nytte af chipkortene. Dels bør forskellige udbydere sørge for, at deres IT-platforme kan kommunikere med hinanden - det vil sige, at diverse kort principielt skal kunne bruges i de samme terminaler...

BRANCHENYT
Læs også