Risiko for forbrugertab trods garantifond

Selv om en ny garantifond fremover skal sikre forbrugerne i tilfælde af forsikringskrak, risikerer en almindelig familie fortsat at tabe 15.000-20.000 kr. i form af præmier, der er indbetalt forlods. Forbrugerrådet retter skarp kritik mod den nye fond.

Almindelige forsikringskunder risikerer fortsat at tabe mindre formuer, selv om en ny garantifond netop skulle sikre deres penge i forbindelse med forsikringsselskabers konkurs.

Garantifonden dækker nemlig ikke præmier til forsikring af f.eks. bil, hus, indbo, ulykke og meget andet, som mange betaler forlods for at være forsikret et år frem i tiden...

BRANCHENYT
Læs også