Kort nyt

Fabriksskib på tvangsauktion SKIBSFART De 47 russiske søfolk fra fabriksskibet "Salus" i Rønne Havn får udbetalt en del af deres tilgodehavende på næsten to millioner kroner.

En tvangsauktion over skibet i retten i Rønne mandag gav 660.000 kr. til søfolkene, og en repræsentant fra den Internationale Transportarbejder Føderation, ITF, der har hjulpet de nu hjemvendte søfolk, regner med selv at tage til Kaliningrad og overrække søfolkene pengene, oplyser DR Bornholm. Køberen er et firma fra Letland, der vil sælge maskinerne om bord og smelte skroget om til søm og skruer. Forløbet bag tvangsauktionen har efter danske forhold været usædvanligt barskt. Søfolkene har ikke fået løn siden oktober 2001, selvom de i det meste af tiden har nedfrosset brisling på vegne af den russiske reder Vladimir Sajtsev. Og da de kontaktede ITF, sendte rederen et tomands tæskehold til Rønne. /ritzau/

Danmark rykker hurtigst

ITSERVICE Danmark er med helt fremme, når det gælder elektroniske serviceydelser til både borgere og virksomheder. Det fremgår af en undersøgelse, som konsulentfirmaet Cap Gemini Ernst & Young har udarbejdet. Danmark har i undersøgelsen opnået en samlet tredjeplads med Sverige på førstepladsen. Baggrunden for Danmarks placering er blandt andet, at 56 procent af de undersøgte serviceydelser kunne tilbyde fuld elektronisk sagsbehandling. Mellem den anden undersøgelse af arten i april 2002 og den tredje undersøgelse i oktober samme år er Danmark det land, der har gjort de største fremskridt. Inden for ydelser i forbindelse med indkomst kan danskerne få fuld elektronisk sagsbehandling, mens der inden for licenser og tilladelser er et stykke vej til det førende land på det område, som er Irland. /ritzau/

Strammere praktikantregler

BESKÆFTIGELSE Der tegner sig et folketingsflertal for at stramme reglerne for praktikanter fra de gamle østblok-lande i for eksempel landbrug og gartneri. Dansk Folkeparti er umiddelbart indstillet på at lægge stemmer til et forslag fra Socialdemokratiet, som også SF støtter. Dansk Folkepartis beskæftigelsesordfører, Bent Bøgsted, siger til Ritzau, at han er enig med de andre oppositionspartier i, at praktikantordningen misbruges til at skaffe billig arbejdskraft i stedet for det oprindelige formål, nemlig at hjælpe østpraktikanterne til at få en uddannelse. Socialdemokratiet bebuder et beslutningsforslag i Folketinget om bedre kontrol. »Selve ordningen med at udenlandske unge kommer til Danmark for at dygtiggøre sig er rigtig god. Men desværre er der de senere år mange eksempler på, at opholdet har mere karakter af ulovlig, billig arbejdskraft end af at oplære praktikanten i et fag,« siger Socialdemokraternes ordfører på området, Lissa Mathiasen. /ritzau/

Maersk-ansatte bag nyt firma

BESKÆFTIGELSE Et nyt firma, der skal stå for helikoptertrafik på Nordsøen, har set dagens lys. Firmaet med base i Esbjerg genopstår af resterne fra Maersk Airs nedlagte helikopterdivision. Det er medarbejdere fra Maersk Air, der har dannet det nye selskab DanCopter, oplyser Travel Report. Bestyrelsesformand bliver Ole Dietz, der blev fyret som administrerende direktør i Maersk Air i august 2001 på grund af kartelsagen mellem SAS og Maersk. 20 personer har fået job i det nye selskab. Halvdelen af de ansatte er piloter, der tidligere arbejdede i Maersk. Fem af de 20 medarbejdere i DanCopter står som ejere af 66 procent af det nye selskab. Det norske flyleasingfirma Helinor sidder på de resterende 34 procent. /ritzau/

..

BRANCHENYT
Læs også