Professor: Dansk byggeforskning uden perspektiv

Prorektor for arkitektskolen i Århus, Hans Peter Svendler Nielsen, kritiserer dansk byggeforskning for at været kortsigtet, og han betegner byggeforskningsudvalgets rapport Byggeriet i Vidensamfundet - kendt som Nue Møller rapporten - for at være næsten uden værdi.

Dansk byggeforskning er kortsigtet og uden visioner. Og regeringens forventede håndsrækning på 25 mio. kr. over de kommende tre år til udviklingen af det digitale byggeri er uden perspektiv.

Den melding kommer fra professor og prorektor ved arkitektskolen i Århus, Hans Peter Svendler Nielsen, som kommentar til regeringens bebudede strategi for støtten til IT-udviklingen i byggesektoren. Århus-professoren har ikke meget tilovers for det udspil, som Erhvervs- og Boligstyrelsen nu lægger op til i forhold til den indsats, som han mener, der skal til for at få danske byggeindustri gjort internationalt konkurrencedygtig...

Læs også