Ridser i Novozymes grønne profil

Novozymes vedholdende jagt på en grøn profil giver nu bagslag.

Af Novozymes årsrapport for 2002, der blev offentliggjort for nylig, fremgår det, at selskabet sidste år løb ind i en række miljølussinger. Årsrapporten fortæller bl.a., at Novozymes i 2002 på visse områder øgede sin miljøbelastning ganske voldsomt.

Alene mængden af farligt affald på 1107 tons svarer næsten til en fordobling sammenlignet med 2001. Samtidig er udslippet af ozonlagsnedbrydende stoffer mere end tredoblet til 4,7 tons. Endelig har den grønne koncern overtrådt miljøkravene hele 42 gange mod kun 26 gange i 2001...

Læs også