Virksomheder venter færre job

Industriens forventninger til de kommende tre måneder er faldet voldsomt i marts. Den særlige konjunkturindikator, der beregnes på baggrund af besvarelser fra virksomhederne, er faldet fra -2 i februar til -7 i marts.

Også konjunkturindikatoren for byggeriet er faldet meget: Fra -20 i februar til -23 i marts. Bygge- og anlægssektorens forventninger til de kommende måneder har ikke være så lav siden starten af 1990'erne, oplyser Danmarks Statistik.

Fælles for hovedbrancherne industri, byggeri og serviceerhvervene er, at de alle forventer faldende beskæftigelse. Tillidsindikatorerne for disse tre brancher viser, at et flertal på ca. 10 pct. af virksomhederne regner med faldende beskæftigelse de næste tre måneder. Med andre ord: Vi har udsigt til stigende ledighed frem til juni...

BRANCHENYT
Læs også