Fejl skal rettes gennem åbenhed

I de senere år har der været et stærkt ønske fra politisk hold om at øge produktiviteten i byggesektoren. Set med samfundsøkonomiske briller er der en stor gevinst at hente, hvis man øger produktiviteten i Danmarks fjerde største erhverv.

Der har været peget på, at vi får for lidt værdi for pengene, når vi bygger. I begrebet værdi - eller mangel på samme - indgår naturligvis også svigt og skader. Det siger sig selv, at kan vi halvere antallet af byggeskader, hvilket i øvrigt var den forrige regerings målsætning over en 10-årig periode, kan vi øge byggeriets værdi betragteligt.

Vi er i branchen efterhånden blevet enige om, at fejl skal vi lære af...

BRANCHENYT
Læs også