Flere pendler over Storebælt

Siden den faste togforbindelse over Storebælt åbnede i 1997, er antallet af pendlere mellem Fyn og Sjælland steget med over 2000 personer - fra 5450 til 7833.

Pendlerstrømmen er størst fra Fyn til Sjælland. Den tegner sig for godt totredjedel af trafikken, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det er især hovedstadsområdet, der tiltrækker arbejdskraft fra Fyn. 64 procent af pendlerne arbejder enten i København, på Frederiksberg eller i Københavns Amt. Den største pendlerstrøm mellem enkeltkommuner går fra Odense til København, en tur som 900 tager for at komme på arbejde hver dag.

Trods den øgede pendling mellem Fyn og Sjælland udgør pendlerne fortsat en meget lille gruppe på det samlede fynske og sjællandske arbejdsmarked, der omfatter knap 1,5 millioner arbejdstagere...

BRANCHENYT
Læs også