Forklaring på, hvad frijord er

! Brevkassen har mange læsere. Også læsere med en tilsyneladende større viden end de jurister i Told&Skattestyrelsen, der må formodes at være eksperter udi skattelovene.

I forbindelse med et spørgsmål om konsekvenserne ved salg af et areal, som bestod af hede og skov, henviste spørgeren til, at skattevæsenet havde betegnet grunden som frijord, og at den af den årsag var højere beskattet, end den type arealer normalt vil være.

Brevkassen kunne ikke finde begrebet frijord i skattelovene, og den jurist, vi spurgte i Told- og Skattestyrelsens afdeling for ejendomsskatter, kunne heller ikke genkende begrebet...

BRANCHENYT
Læs også