SEBinvest vælger temaer

Investeringsstrategien i SEBinvest Europæiske aktier er baseret på temaer, som aktuelt findes attraktive af foreningen, og dermed vurderes at kunne medvirke til at skabe et konkurrencedygtigt afkast.

Et af afdelingens aktuelle temaer fokuserer på væksten i emerging markets, hvilket Portfolio Manager Michael Bruun angiver som årsagen til, at danske ØK og schweiziske Nestlé er købt ind i porteføljen. Desuden er afdelingens finansaktier udvalgt blandt banker, som typisk er eksponeret mod områder udenfor Europa og specielt Asien. Tyske banker er Michael Bruun meget negativ overfor, og han ser en fare for faldende ejendomspriser i England, hvorfor bankerne der heller ikke betragtes som attraktive. Innovative medicinalselskaber er et andet tema, hvilket bygger på flere af de større medicinalselskabers problemer med at bibeholde vækstraterne i disse år med tiltagende patentudløb. Et godt eksempel på effekten på porteføljen af dette er en reduktion af vægten GlaxoSmithKline til fordel for det mindre engelske Smith & Nephew Plc., som laver kunstige knæ- og hofteled.

BRANCHENYT
Læs også