Aktievalget i fokus

Under indtryk af det usikre og turbulente marked søger Danske Capital, som er rådgiver for Danske Invest Europa, at optimere afkastet via aktievalget uden at påtage sig væsentlige risici i form af store eksponeringer mod enkelte sektorer, lande eller særlige typer aktier, f.eks. small cap eller value-aktier.

»Det er netop denne strategi, som har givet et merafkast på ca. 0,7 pct. siden årsskiftet,« forklarer Senior Portfolio Manager Hans-Henrik Garder. »Vi har bl.a. været helt ude af tyske finansaktier, som nærmest må betegnes som værende under nedsmeltning, ligeledes har vi været ganske forudseende med hensyn til den skandaleramte detailhandelsgigant Ahold, som vi for nogle måneder siden gik ud af, fordi vi ikke kunne lide de mange ugennemskuelige opkøb, selskabet har været gennem.«

Inden for stabilt forbrug har især overvægte i Unilever og Nestlé bidraget positivt, mens afdelingen inden for cyklisk forbrug dels har hentet merafkast på overvægt i Hennes & Mauritz, som overrasker positivt, samt et bevidst sats på Peugeot frem for Renault...

BRANCHENYT
Læs også