Egns-Invest følger benchmark

Porteføljesammensætningen i Egns-Invest Europa ligger, i det nuværende meget usikre investeringsklima, ganske tæt op ad det anvendte benchmark MSCI Europe.

Samtidig med at markederne helt er styret af krigsudviklingen, ser de økonomiske nøgletal fra de større europæiske lande ikke for gode ud. Investeringschef Anders Bruun bemærker dog med en stænk af optimisme, at der nu synes at råde en politisk erkendelse af, at der skal handling til for at vende den negative udvikling. Herunder peger han på nødvendigheden af arbejdsmarkedsreformer og en slækkelse af konvergenskravene, som er nødvendig for at kunne lempe finanspolitikken yderligere i Tyskland og Frankrig. Over de seneste 12 måneder er det tyske marked faldet med over 50 pct., hvilket er 10-15 pct. point dårligere end de øvrige hovedlande i Europa. Specielt Tyskland er ramt af den økonomiske nedtur, vurderer Anders Bruun, som samtidig påpeger, at den nuværende situation i Tyskland med høj arbejdsløshed og krise i finanssektoren ikke giver udsigt til, at Tyskland umiddelbart vil indhente det tabte.

BRANCHENYT
Læs også